Çalışan İzleme Yazılımı nedir ?

Kullanıcı etkinliği izleme (User Activity Monitoring) olarak da bilinen çalışan izleme metodu; çalışanların üretkenliklerini arttırabilmek için davranış ve aktivite örneklemeleri toplamak ve bu örneklemeler üzerinden akıllı çıkarımlar sağlamak, içeriden gelen tehditleri belirlemek ve durdurmak için geliştirilmiştir . Standart bir çalışan izleme yazılımı, uygulama, web arayüz, mesajlaşma, mailleşme, ağ, yazıcı, vb. gibi ortamlardaki tüm kullanıcı etkinliklerini izlemektedir. Üst düzey çözümler, temel çalışan izlemesine ek olarak, içeriden gelen tehditleri analitik verileri işleyerek algılama, üçüncü taraf paydaş aktivite izleme, veri kaybı önleme aksiyonları alabilme, risk yönetimi çıktıları sağlayabilme ve yasal ve uyumluluk yönlendirmeleri gibi yeni nesil fonksiyonlar içermektedir. Modern çalışan takibi çözümü Teramind, iş gücü üretkenliği optimizasyonu, çalışan zaman çizelgesi takibi, proje yönetimi görev entegrasyonu ve diğer katma değerli özellikleri tek bir platform altında müşterilerine sunmaktadır.

 

Teramind User Activity Monitor (UAM)

Teramind UAM, temel çalışan izleme özelliğinin ötesinde kullanıcı davranış tabanlı akıllı tehdit öngörüleri ile çalışanların oluşturduğu tehditlere karşı otomatik aksiyonlar alabilmektedir. UAM ile çalışanlarınızı, danışmanlarınızı, destek aldığınız tedarikçilerinizi, uzak ve özel / ayrıcalıklı kullanıcılarınızı izleyebilir. Teramind UAM, kural ve politika ihlallerini adli delil olarak yakalar ve sizi uyarmak, ilgili işlemi durdurmak, kullanıcıyı engellemek, vb. gibi aksiyonlar alabilmektedir.

 

 

Çalışan izleme yazılımı – Veri Toplama Tipleri

 

1- Uygulama Kullanımı / Uygulama İzleme  – Application Monitoring

Teramind tarafından izlenen temel aktivite tiplerinden biridir. Bir kuruluş, uygulama kullanımlarını analiz ederek çalışanların çalışma saatlerini nasıl geçirdiğini, hangi uygulamaların üretken yada verimsiz olduğunu, hangi belgelere veya dosyalara erişildiğini anlayabilir. Raporlar hem bireysel çalışanlar için hem de departman düzeyinde alınabilir. Teramind UAM, hangi uygulamaların saklanacağını ve hangilerinin kaldırılacağını / değiştirileceğini belirlemede yardımcı olurken, hangi uygulamaların versiyon yükseltmeye veya güvenlik yamasına ihtiyaç duyduğunun belirlenmesinde de yönlendirici olacaktır.

2- Web Etkinlik İzleme – Internet / Web Activity Monitoring

Çalışanların internet/web kullanımını izleme, kuruluşlar tarafından kullanılan diğer bir yaygın tekniktir ve Teramind’in birincil işlevlerinden birisidir. Bunun için iyi bir sebebiniz var. Virusler, malwareler yada phishing saldırıları virüs bulaşmış bir web sitesinden bir kuruluşun ağına yayılabilir.

Bir ankete göre, çalışanların iş saatleri içerisinde, web kullanımlarının yaklaşık % 65’inin iş dışı amaçlarla olduğunu gösteriyor. Bu bir organizasyon için çok büyük bir kayıptır. Bu tür sorunları ele almak için bazı kuruluşlar, çalışanlarının hangi web sitelerini ziyaret ettiğini izlemek ve white/black listeye alınmış siteler ve IP listesindeki URL’lere izin vermek veya bunları engellemek için proxy çözümleri kullanırlar. URL engelleme yararlı olsa da, internetin geniş ve sürekli değişen doğası, bu tür white/black listelerin yönetilmesini oldukça imkansız kılmaktadır. Bu nedenle Teramind gibi modern bir çalışan izleme çözümü, bu URL engelleme özelliğini gelişmiş OCR ve gelişmiş bağlamsal analizle tamamlar.Teramind UAM, web sitelerini otomatik olarak üretken, verimsiz zararlı, güvenli veya içeriklerine göre basitçe “sorgulanabilir” olarak sınıflandırır. Daha sonra tam veya sınırlı erişime izin vermek için, uygun politika veya kuralları kullanıcılar için uygulayabilir veya siteyi tamamen engelleyebilir. Örneğin, bilgisayar korsanlığı özelliklerine sahip zararlı bir siteyi algılayabilir ve ona erişimi engelleyebilir. Başka bir durumda, örneğin, çalışanların tamamen engellemeden YouTube gibi bir eğlence sitesinde ne kadar zaman geçireceğini sınırlayabilir.

3- Mail İzleme – Email Monitoring
4- Çevrimiçi Toplantı İzleme – Online Meeting Monitoring
5- Dosya Transfer Takibi – File Transfer Tracking
6- Ağ Aktivite İzleme – Network Monitoring
7- Tuş Hareketi Loglama – Keystroke Logging
8- Sosyal Medya Aktivite İzleme- Social Media Monitoring
9 – Mesajlaşma Aktivite İzleme – Instant Message Monitoring
9- Yazdırılmış Dosya Analizi – Printed Document Tracking
10- Ekran Video Takibi – Screen Recording (Session Recording)